Półkolonie z AZS – Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii

Informacje dodatkowe

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 

  1. Informacja w sprawie zgłaszania wypoczynku dzieci do Kuratorium
  1. Stanowisko MEN w sprawie organizacji obozów szkoleniowo sportowych
  1. Załącznik do programu – warsztaty dietetyczne
  1. Instrukcje przeprowadzenia testów FMS
  1. Instrukcja wypełniania wniosku
  1. Wzór umowy
  1. Instrukcja generowania umowy
  1. Wzór porozumienia wolontariackiego
  1. Instrukcja tworzenia sprawozdania / rozliczenia
  • Informacja ogólna dla Benecijentów