Półkolonie z AZS – Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii

Półkolonie

Aktualności

Szanowni Beneficjenci,

pragniemy przypomnieć, że do 22 września 2023 r. do godziny 23:59 przyjmowane są korekty sprawozdania danej półkolonii. Jeżeli sprawozdania nie zostaną poprawione we wskazanym terminie, koszty poniesione na ich organizacje nie zostaną zrefundowane.

Szanowni Beneficjenci,

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z zapisami regulaminu Programu, macie Państwo czas na rozliczenie półkolonii wyłącznie do 15 września 2023 r.

Sprawozdania wgrane po 15 września 2023 r. nie będą rozpatrywane przez Operatora Programu, a co się z tym wiąże, niemożliwe będzie otrzymanie refundacji za koszty organizacji półkolonii, które nie zostały terminowo sprawozdane (rozliczone).

Dla podmiotów, które terminowo złożą sprawozdania, ale będą one zawierały błędy, Operator przewidział możliwość dokonania jednej korekty sprawozdania danej półkolonii, w terminie 16-22.09.2023 r. Jeżeli sprawozdania nie zostaną poprawione do dnia 22 września 2023 r., koszty poniesione na ich organizacje nie zostaną refundowane.

SZANOWNI BENEFICJENCI

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z zapisami regulaminu Programu, macie Państwo czas na rozliczenie półkolonii wyłącznie do 15 września 2023 r. Po tym terminie nie będzie możliwe wgranie do systemu sprawozdania, a co za tym idzie również otrzymania refundacji za koszty półkolonii, które nie zostały terminowo i prawidłowo sprawozdane / rozliczone.

O projekcie

Program „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” – to projekt kompleksowego, zunifikowanego w skali ogólnopolskiej zadania realizowanego dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Program ma na celu wsparcie i aktywizację jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów (fundacji, stowarzyszeń) w organizacji półkolonii na terenie całego kraju.

Zadanie ma na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży. Wszyscy wnioskodawcy zobowiązani są do zapewnienia co najmniej trzech godziny aktywności fizycznej dziennie dla uczestników. Podczas półkolonii nad dziećmi winni czuwać specjaliści tj. fizjoterapeuci, dietetycy i psychologowie. Program przyczyni się do promocji wśród uczestników półkolonii aktywności fizycznej, zdrowych nawyków żywieniowych i przyczyni się do wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży.

Szanowni Beneficjenci,

pragniemy przypomnieć, że do 22 września 2023 r. do godziny 23:59 przyjmowane są korekty sprawozdania danej półkolonii. Jeżeli sprawozdania nie zostaną poprawione we wskazanym terminie, koszty poniesione na ich organizacje nie zostaną zrefundowane.